FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

    Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

Läs vår broschyr om vad som pågår i leaderområdet här.


Fiskeområde Vindelälven har nästa LAG-möte 2019-12-11 i Vindeln.

Fiskeområde Vindelälven hade föreningsstämma 2019-04-11 i Vindeln.