FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Blanketter.

Klicka här för att komma till Jordbruksverkets hemsida där de samlat blanketter för att hjälpa till vid ansökan.

För att underlätta handläggning av ansökningar är det nu meningen att ansökningar inom lokalt ledd utveckling skall ske digitalt. Om detta känns krångligt så ta gärna hjälp av verksamhetsledaren på kansliet. 

På Jordbruksverkets hemsida finns instruktionsfilmer som kan vara till stor hjälp när man skall fylla i en ansökan om stöd så börja gärna med att titta på dessa. 

Om man vill kan man gå direkt på sidan för ansökningsblanketter. Observera att för att komma vidare där måste man logga in med hjälp av e-legitimation.