FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

 

LEADER – Fiskeområde Vindelälven

En ansökning prioriterades under lagmötet 2017-11-14, projekt Fiskedestination Laisdalen. Målet med projektet är att dalgångens fiske ska bli mer tillgängligt genom att en hemsida skapas med information som gäster efterfrågar, vägar och parkeringar rustas upp, stigar röjs och skyltas upp samt att vindskydd, eldstäder och utedass placeras på strategiska platser.

21 november, 2017

 Två ansökningar har prioriterats av styrelsen under senaste tiden projekt sik - ett projekt där Salteriet Byviken AB kommer köpa in maskiner för att utveckla utbudet av sik och se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. De har skickats vidare till Jordbruksverket för beslut och slutbesked från Jordbruksverket förväntas någon i höst.

Ammarnäsprojektet, tillgänglighet Akkastjärn fick ett godkänt beslut 2017-07-05, total handläggningstid på jordbruksverket var 364 dagar för det ärendet. Jordbruksverket anställer mer folk och försöker nå målet på 90 dagars händläggningstid för ärenden.

 Vi jobbar vidare med SLU och Naturskolan om projekt Laxracet 2.0 och förhoppningsvis kan det leda till en ansökan i höst. Det fisketuristiska projektet i Vindeln liksom det i Laisälven är igång med medel från stiftelsen Vindelälvsfiske. Till hösten kommer dessa också att komma in med ansökningar till oss.

 På kansliet i Vindeln har Christian Tegenfeldt börjat. Han har i vår jobbat med verksamhetsfrågor och handläggning. I höst kommer han vara projektledare för se Vindelälven samt jobba med handläggning. Då kommer ni säkert bli kontaktade för information om hur er kommun ligger till och vilken information som finns att hämta gällande tillgänglighet.

 Det är för tillfället beslutat om 6 088 201 kronor av de pengar som finns för genomförande av projekt. Det innebär att det återstår 4 411 799 av ursprungliga 10 500 000. Om Laxracet 2.0, fisketurism Vindeln och Laisälven godkänns finns ungefär 1 500 000 kvar att fördela.  

4 september, 2017

P4 – västerbotten. I fält med projektet Retrout med Rune Sjöström, Stig Westbergh och Daniel Holmqvist.

2:34:45 in i sändningen börjar klippet.

24 augusti, 2017

Ammarnäsprojektet, tillgänglighet Akkastjärn fick ett godkänt beslut från jordbruksverket 2017-07-05


6 juli, 2017

Vid ett extrainsatt möte 2017-05-31 kunde projektet se Vindelälven godkännas efter det varit på remiss.  Se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 


 8 juni, 2017

Vid styrelsemötet 17e maj godkändes projekt Sik. Ett projekt där Salteriet Byviken AB kommer köpa in maskiner för att utveckla utbudet av sik.

22 maj, 2017

5 april 2017 hade föreningen sin andra årsstämma i Vindeln

10 april, 2017