FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Tillgängligt fiske Hundsjön
Projektägare: Rödåbygdens FVO                Projektbudget: 151 415kr


Syfte och mål med projektet 

Syftet med projektet är att fler ska få möjlighet att komma ut i naturen och få tillgång till vårt biosfärsområde genom att fiska och komma ut på vattnet. Tillgänglighetsanpassning är ett nyckelord.
Målet med projektet är att det ska vara möjligt att med rullator och rullstol kunna komma ut med flotten på vattnet för att fiska.

Kontakt projektledare:

Alf Söderlund

alf.soderlund@rodabygden.com

https://www.facebook.com/aventyrsparken.rodasel