FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: Tillgänglighet Akkas tjärn - avslutat     

Projektägare: Ammarnäs Fiskevårdsområdesförening                  Projektbudget: 485 421 kr 

Foto Kinna Persson


Syfte och mål med projektetAtt inom ett fjällnära fiskevårdsområde skapa förutsättningar för att personer med olika rörelsehinder ska kunna utöva fiske på ett lättåtkomligt och säkert sätt. Att stugvärdar och andra aktörer inom turistnäringen skall få en ökad bredd i sitt utbud genom att kunna erbjuda olika paketresor, med varierat innehåll, till målgrupper som inte tidigare varit representerad bland besökare. Att stärka turistnäringen i hela bygden med möjlighet till ökad omsättning och fler arbetstimmar.


Kontakt projektledare:

Jan Strömgren 070-6908796
jan.stromgren@sorsele.net

http://ammarnasfvo.se/