FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Projektnamn: projekt Förvaltning FVO:n  2016-2019  

Projektägare: Ume-Vindelälvens Fiskeråd                                    Projektbudget: 1 600 949 kr 

Syfte och mål med projektet

·         Få med unga och kvinnor i större omfattning i fiskets förvaltning.

·         Tillsammans med föreningarna ta fram modeller som underlättar förvaltningen av områdena. I detta arbete ta hjälp av det IT (hemsidor m.m.) kan erbjuda.

·         Implementera modeller för samverkan mellan föreningar som underlättar föreningens verksamhet

·         Ta fram grundmodell till en Fiskevårdsplan, ett regelverk med fångstbegränsningar, minimimått, fisketider m.m.

·         Hitta vägar där Facebook och andra sociala medier kan nyttjas bättre i förvaltningsarbetet.  

·         Få fiskevårdsområdesföreningarna att sätta mål för sin verksamhet

·         Hitta former för samarbeten mellan Fiskevårdsområden/samfällighetsföreningar  

·         Att det vid projektets avslut andelen yngre och kvinnor är större i fiskevårdsorganisationerna än vid projektets uppstart

·         Att minst 10 områden tagit fram nya fiskevårdsplaner för sina resp. områden.  

Kontakt projektledare:

Daniel Holmqvist

daniel.holmqvist@lycksele.se

tel. 0706084540

 

     Delrapport 1 

Ännu ingen delrapport inlämnad.