FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

    Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

2019-09-26 Har fiskeområde Vindelälven nästa LAGmöte.


Föreningsstämma för Fiskeområde Vindelälven kommer ske 2019-04-11 kl 10:00 i Vindelns kommunhus.