FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Föreningen har för tillfället slut medel att bevilja till nya projekt. Med områdets strategi som grund har medlen fördelats till projekt för att uppnå de uppsatta målen.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

 

Läs vår broschyr (2019) om vad som pågår i leaderområdet här.


Fiskeområde Vindelälvens tankar inför nästa programperiod.


Jordbruks verkets Information om nästa programperiod 2021-2027


Rapport från tidigare undersökning av den fisketuristiska näringen.