Fiskeområde Vindelälven

Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte 20017-05-17

Årsstämma 2017

2017-04-05 kl.09.30

Plats. Vindelngallerian, Karlsgårdsvägen 22, Vindeln

Dagordning

Årsredovisning

Revisionsberättelse

 

 

 

 

Konfigurera denna hämtningswidget