FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

    Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

Föreningsstämma för Fiskeområde Vindelälven kommer ske 2019-04-11 kl 10:00 i Vindelns kommunhus.

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsplan

Föredragningslista

 

 


Två ansökningar prioriterades under lagmötet 2018-09-05,  Catch & Release samt Fisketurism Vindeln.

Catch & Release: Syftet med projektet är att fler småskaliga verksamheter inom projektområdet startar/kompletterar sin verksamhet med att erbjuda kommersiella fiskeupplevelser genom att de erbjuds coachning och mentorskap.

Fisketurism Vindeln: Projektet har för avsikt att knyta ihop företag och fiskevårdsområden för att på sätt öka antalet fiskgäster i kommunen. 

Regional Leaderträff i Lycksele 12-13 juni

Leader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven inbjuder till regionalträff 12-13 juni.

Vi diskuterar framtiden och låter oss inspireras både av projekt under pågående projektperiod och externa talare med olika perspektiv på lokalt ledd utveckling.

Läs mer om detta hos Leader lappland 2020 

Föreningen fiskeområde Vindelälven hade årsstämma 2018-04-12