FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

                        Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Hör av dig till oss


P4 – västerbotten. I fält med projektet Retrout med Rune Sjöström, Stig Westbergh och Daniel Holmqvist.

2:34:45 in i sändningen börjar klippet.

24 augusti, 2017


Ammarnäsprojektet, tillgänglighet Akkastjärn fick ett godkänt beslut från jordbruksverket 2017-07-05


6 juli, 2017
Vid ett extrainsatt möte 2017-05-31 kunde projektet se Vindelälven godkännas efter det varit på remiss.  Se Vindelälven – en förstudie som syftar till att lägga grunden till vad som behövs för att öka tillgängligheten till älven såväl fysiskt som digitalt. 


 8 juni, 2017

Vid styrelsemötet 17e maj godkändes projekt Sik. Ett projekt där Salteriet Byviken AB kommer köpa in maskiner för att utveckla utbudet av sik.

22 maj, 2017