FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

LEADER - EN METOD FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

    Har du en idé som kan utveckla Vindelälven? Kolla om den passar in i vår strategi.

Söker du kanske inspiration till ett projekt, kolla på listan över projekt som har beviljats stöd från europeiska havs- och fiskerifonden.

Intresserad på mer än bara havs- och fiskerifonden. Här hittar du projektbanker eller förteckningar över projekt som beviljats stöd genom alla fondernas program.

Läs vår broschyr om vad som pågår i leaderområdet här.


Kallelse till årsmöte 22 april 2020
Årsmöte i Leader Fiskeområde Vindelälven sker den 22 april 2020, kl 10:00.

Årsmötet blir digitalt och kommer troligen att genomföras med hjälp av den tekniska plattformen Zoom.

Lagmöte 2020-03-25 Inställt på grund av Covid-19.

Fiskeområde Vindelälven planerar för föreningsstämma 2020-04-22.